شعله های آتش سراسر کردستان را فرا گرفت

 
2010.08.26 - 18:47

رنسانس نیوز

 

رنسانس نیوز: در ادامه به آتش کشیدن جنگلها و مراتع سبز کردستان، موج تازه‌ای ازهجوم زبانه‌های آتش در روز چهارشنبه 03/06/89 جنگلهای "رشه‌دی – سلسی و پلی" را هم درنوردید . این آتش سوزیها که از تاریخ 23 اردیبهشت ماه بصورت پیوسته و وسیع جنگلهای سبز مریوان و سروآباد را طعمه خود قرار داده تاکنون بالغ بر 270 مورد از جنگلها و مراتع این منطقه را با وسعتی بیش از 6000 هکتار به خاکستر تبدیل کرده است.

بنا به گزارشات منتشره، به آتش کشیدن جنگلهای کردستان از محدوده مریوان و سروآباد نیز فراتر رفته و هم اکنون دامنه‌های وسیعی از پوشش جنگلی رشته کوههای کبیر کوه ایلام و مواردی از جنگلهای کرمانشاه را نیز در خود گرفته است.

این آتش سوزیها عمدتا در جنگلهای مرزی کردستان به وقوع پیوسته است.

تخریب عمدی محیط زیست و از بین بردن جنگلهای کردستان در حالی صورت میگیرد که مسئولان حکومتی ایران عوامل این آتش سوزیها را ناشناخته اعلام نموده و تاکنون هیچگونه اقدام عملی جدی‌ای را برای مهار این آتش سوزیها و اطفای حریق جنگلهای کردستان انجام نداده‌اند.

گفتنیست که به گفته برخی از شاهدان عینی افرادی وابسته به سپاه پاسداران اقدام به آتش زدن جنگلهای این مناطق نموده‌اند .

 

 


Copyright © 2021 Renaissance. All rights reserved.