تبرئه اجلال قوامی از موارد اتهامی

 
2010.08.26 - 16:23

رنسانس نیوز

 

رنسانس نیوز: اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از پنج سال و در دومین جلسه‌ی دادگاه از موارد اتهامی خود تبرئه شد.

این حکم که از سوی شعبه 103 دادگاه جزایی سنندج صادر گردید، اتهام "تحریک و تشویش مردم به تخریب اماکن عمومی و دولتی" را بر متهم وارد ندانسته و رای تبرئه او را صادر نمود.

اجلال قوامی در پرونده قبلی خود نیز که به همراه چند روزنامه نگار به سه سال حبس محکوم شده بود، در مرحله فرجام خواهی پس از سپری نمودن حدود یک سال زندان از سوی دیوان عالی کشور تبرئه و از زندان آزاد گردید.

گفتنیست که محمد صدیق کبودوند دبیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اتهام تاسیس این سازمان به یازده سال حبس تعزیری محکوم و از حدود سه سال و نیم پیش در شرایط وخیم جسمی در زندان اوین بسر می برد.

 

 


Copyright © 2021 Renaissance. All rights reserved.