رقص کفتارهای درنده‌

 
2010.08.19 - 18:14

پیوند نظری

 

رقص کفتارهای درنده‌ و کف بر دهان پرورش یافته‌ در فرهنگ منحط آخوندی بر پیکر های به‌ خون خفته‌ چریکهای حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک.

   

طبق روال معمول روزانه‌، برای مرور کردن آخرین خبرهای کوردستان، ایران و منطقه‌ به‌ سایتهای خبری جدی سری می زنم و خبرهای مربوط به‌ کوردستان و ایران ، بخش مطلوب خبری من هستند. نوبت به‌ سایت رنسانس نیوز که‌ یک سایت کوردی- فارسی است، رسید

 

در صفحه‌ اول این سایت، تصویری با کیفیت پایین توجه‌ مرا به‌ خود جلب کرد.خبر که‌ به‌ زبان کوردی بود را چندین بار خواندم و در ذهن خود آنرا به‌ زبان(گویش) مادری خود ترجمه‌ کردم تا دچار اشتباه‌ برگردان نشوم.اما خبررا خوب فهمیده‌ بودم و...

 

روی تصویر با کیفیت پایین و لینک مربوطه‌ که‌ توآم با هشداری مبنی بر اینکه‌ "افراد زیر 18 سال نباید آنرا ببینند"

 

کلیک کردم. فیلمی بود چند دقیقه‌ ای، فیلمی که‌ می توان گفت قابل دیدن نیست. فیلمی که‌ هر وجدان بیداری را ،علیرغم هرگونه‌ اختلاف ایدئولوژی ،مرام سیاسی و جهان بینی با حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک، به‌ درد می آورد. تپش قلب بیینده‌ را چند برابر می کند، باعث می شود که‌ ساعتها و روزها به‌ خود بپیچید که‌ جه‌ باید کرد، چه‌ باید نوشت، با کی باید صحبت کرد؟ و..

 

نمی دانم شاید از این وقایع دلخراش کم دیده‌ام. شاید هنوز به‌ قطره‌ ای وجدان انسانی در مزدوران این رژیم امید بسته‌ بودم.

 

خشمگین و بی تحمل شده‌ بودم و از خود پرسیدم که‌ آیا این، آن عدالت اجتماعی و مستضعف پناهی است که‌ آیت الله‌ خمینی به‌ مردم وعده‌ داده‌ بود، آیا آن انقلاب فرهنگی برای پرورش نسل انقلابی و یار مردم بود یا انقلاب فرهنگی برای پرورش کفتارهای درنده‌ و کف بر دهان که‌ بر پیکر بی جان آهوان آزادی می رقصند؟

 

این روزها مقارن است با 28 مرداد، سالروز فتوای جهاد ضد بشری خمینی علیه‌ کوردستان و قتل عام ملتی است که‌ تسلیم استبداد مذهبی نشده‌ بود و خود تصمیم گرفته‌ بود،دنیایی دیگر را بنا نهد، ملت کورد در کوردستان ایران.

 

دوباره‌ فیلم را در تنهایی مطلق گوش کردم، بله‌ به جای نگاه‌ کردن به‌ بی حرمتی و رفتار شنیع با پیکرهای این چریکها، به‌ صدای ضحک و خنده‌ کفتارها گوش کردم که‌ از صید کردن و دریدن و کشیدن قامت بلند چریکها و استفاده‌ از کلمات و فحش های رکیک به‌ ... به‌ خود می بالیدند. کفتارهای درنده‌ و پرورش یافته‌ در مکتب جهل و جنایت، آهوان طبیعت خرم کوردستان را که‌ در مخفی گاهی به‌ امانت جا گداشته‌ شده‌ بودند تا در سفری دوباره‌ توسط همرزمان خود به‌ میعادگاه‌ رفقای دیگرجانباخته‌ منتقل شوند، بیرون آورده‌ و به‌ هتاکی و بی حرمتی نسبت به‌ آنها دست زدند.

 

حتی از مرگ گریلاهای جان باخته‌ وحشت داشتند، آنجا که‌ به‌ شلیک کور در هوا متوسل شدند.

 

برخی خواهند گفت که‌ این مطلب، مطلبی عاطفی است و به‌ همین خاطر این چنین بیان می شود. بلکه‌ کاملا درست است، زیرا من به‌ عنوان انسان دارای عاطفه‌ و وجدان انسانی هستم، ولی این کفتار های ولایت سفیانی، ذره‌ ای وجدان انسانی و عاطفه‌ ندارند، والا این چین با پیکرهای در خون خفته‌ این گریلاها حیوان گونه‌ رفتار نمی کردند.

 

گرچه‌ آموخته‌ ام که‌ در آیین من، انتقام به‌ عنوان یک اصل متعارف به‌ رسمیت شناخته‌ نمی شود، لیکن با صدای بلند خطاب به‌ حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک، می گویم که‌: وظیفه‌ انقلابی، اخلاقی و میهنی در قبال این جان باختگان داشته‌ و باید آن "لحظه‌ شیرین " را محقق کند: انتقام.

18 اوت 2010

 

 


Copyright © 2020 Renaissance. All rights reserved.